Podporuje kreatin svěží mysl?

Kreatin se ukazuje nejen jako účinný suplement v případě zvyšování síly a zvětšování svalových objemů, ale v poslední době jsou zajímavé i tvrzení, které prokazují jeho potenciální účinek na funkce mozku a bystrou mysl.

Tento doplněk výživy tedy nemusí být vhodný pouze v rámci posilování a výkonnostních sportů. Své uplatnění může najít i v případě udržování zdravější, dobře fungující mysli.

Kreatin zvyšuje výkonnost prostřednictvím procesu vytváření ATP, tedy základní energetické molekuly, která slouží jako palivo pro jednotlivé buňky organismu. ATP je v nich rozložena za účelem produkce biochemické energie.

Víte, která část těla spotřebovává nejvíce energie?
Pokud tvrdíte, že je to některá ze svalových partii, nemáte pravdu. Správná odpověď je mozek, protože ten kvůli neustálé aktivitě nervových buněk využívá až kolem 15-20% celkové produkce ATP.

Když vezmeme v úvahu, jak moc je ATP důležitá pro mozkové funkce, nebude žádným překvapením, že některé genetické a vrozené problémy způsobené špatným metabolismem kreatinu v mozku mohou zapříčinit určité neurologické poruchy. Patří sem mentální retardace, poruchy vyprávění, problémy s motorikou nebo svalová slabost.

Moderní vědecké studie potvrdily, že orální konzumace kreatinu u pacientů, kteří trpí problémy spadajícími do této kategorie, pomohla přibrzdit nebo dokonce i zvrátit některé ze symptomů souvisejících s těmito poruchami.

creatin

Kreatin a mozek
Pozitivní vliv kreatinu se prokázal nejen při vrozených problémech, ale také u ostatních nemocech postihujících centrální nervový systém. Dokonce i při vážných neurodegenerativních onemocněních, mezi které patří Alzheimerova, Parkinsonova nebo Huntingtonova choroba, se věří tomu, že suplementace kreatinem dokáže přispět ke zlepšenému zdravotnímu stavu díky podpoře tvorby ATP a antioxidačním schopnostem tohoto doplňku.

Kreatin je účinným nástrojem na podporu mysli, paměti a kognitivních schopností iu zdravých jedinců. Zlepšené paměťové procesy, tedy schopnost mozku zachycovat a uchovávat informace pro další použití, byly potvrzeny u mladších i starších lidí, kteří měli vyšší hodnoty kreatinu v mozku.

Kreatin a mentální únava
Další pozitivní výsledek byl pozorován v případě zkoumání psychické ostražitosti. Jedinci, kteří přijímali kreatin, vykazovaly menší mentální únavu v rámci příslušných testů. Vědci se domnívají, že to bylo způsobeno pozitivním vlivem na využívání kyslíku v mozku.

Některé z výzkumů potvrdily také to, že vliv suplementace kreatinu na zlepšení paměti a kognitivních schopností je výraznější u vegetariánů. Důvodem je to, že lidé nekonzumujúci maso a živočišné potraviny přijímají méně kreatinu běžnou stravou a mají tedy nižší hladiny této látky v těle.

Zajímavý vztah s vegetariánstvím
Ze všech srovnávajících skupin dosáhli nejvýraznější zlepšení při paměťových a analytických testech ti, kteří byli vegetariáni a užívali kreatin.

Pokud patříte k lidem konzumujícím výhradně rostlinné produkty nebo jen nejíte maso, zkuste doplnit svou stravu tímto doplňkem výživy a pozorujte případné změny v příslušných oblastech. Kreatin je suplementem, který je předmětem výzkumu nespočetného množství studii a jeho pozitivní výsledky se prokázaly nejen v rámci fyzických, ale i mentálních schopností.

Comments are closed.